Niektóre z polskich nazwisk, które są najczęściej wymieniane są przez obcokrajowców to Lech Wałęsa, Robert Lewandowski, papież Jan Paweł II czy Robert Kubica. Są oni doskonale znani w świecie polityki, religii czy sportu, podobnie zresztą jak ich polskie korzenie. W naszej historii pojawiło się jednak mnóstwo innych znanych osób, które również były nierozerwalnie połączonych z Polską zarówno poprzez swoje polskie korzenie, jak i historię rodzinną. Osoby te jednak nie są zazwyczaj od razu kojarzone z naszym krajem, szczególnie przez obcokrajowców. Zdarzało się, że w pewnym okresie swojego życia wyjechali z Polski, zmienili narodowość, brzmienie swojego nazwiska lub po wyjeździe z naszego kraju nie chcieli zachować obywatelstwa swoich polskich rodziców.

Jako Polacy na pewno kojarzymy te osoby i jest dla nas naturalne, że pochodzą z naszego kraju – uczyliśmy się o nich w szkole, ich biografie wspomina się podczas uroczystości państwowych, a w każdym mieście znajdują się ulice ich imienia (no, może poza ostatnim znanym Polakiem z poniższej listy). Jeśli następnym razem uda Ci się porozmawiać z osobą z innego kraju (na przykład podczas wycieczki lub gry w Polska online kasyno), zapytaj ją o jedną z poniższych osobistości i przekonaj się, czy mieliśmy rację. Możesz również przytoczyć jedną z ciekawostek, które umieściliśmy w artykule.

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik był polskim astronomem, który całemu światu znany jest jako ojciec współczesnej astronomii. Był pierwszym „współczesnym” naukowcem pochodzącym z Europy, który stwierdził, że Ziemia i inne planety obracają się wokół Słońca, potwierdzając tym samym heliocentryczną teorię wszechświata. Przed opublikowaniem jego ważnej pracy astronomicznej O obrotach sfer niebieskich europejscy astronomowie twierdzili, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, co było tym samym poglądem podzielanym przez większość starożytnych filozofów i pisarzy biblijnych. Oprócz poprawnego postulowania kolejności znanych planet, w tym Ziemi, względem Słońca i stosunkowo dokładnego oszacowania ich okresów orbitalnych, Kopernik argumentował, że Ziemia codziennie obraca się wokół własnej osi i że stopniowe przesunięcia tej osi odpowiadają za zmieniające się pory roku.

W 2008 roku, bazując na badaniach DNA włosów znalezionych w księdze astronoma i szczątków odnalezionych w 2005 roku w archikatedrze we Fromborku, udało się potwierdzić miejsce pochówku Mikołaja Kopernika.

Ciekawostki o Mikołaju Koperniku:

Fryderyk Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin to bez wątpienia najwybitniejszy i najbardziej rozpoznawalny polski kompozytor i pianista. Urodził się we wsi Żelazowa Wola w powiecie sochaczewskim prawdopodobnie 22 lutego 1810 roku lub 1 marca 1810 roku. Ojcem Fryderyka był spolonizowanym Francuzem, natomiast jego matka była Polką. Chopin był pierwszym genialnym kompozytorem, który wyjątkowo poświęcił się fortepianowi – każdy jego utwór został napisany na fortepian albo jako instrument solowy, albo w połączeniu z innymi instrumentami. Większość jego utworów solowych jest w krótszych formach i z natury improwizacyjnych. Wśród nich jest 20 nokturnów, 25 preludiów, 17 walców, 15 polonezów, 58 mazurków i 27 etiud. Chopin odnosił sukcesy także w większych formach, w tym w scherzu, który wymyślił na nowo, balladzie, (kolejnym gatunku, który wymyślił) i sonacie. Cztery Ballady i Sonaty b-moll i h-moll należą do jego największych dzieł, które w niezapomniany sposób łączą namiętny dramat i liryczną czułość.

W swoim niezwykle zaawansowanym podejściu do harmonii i rytmu, Chopin wyrzucił ze swojej muzyki zwyczajność i otworzył drzwi do emocjonalnej dwuznaczności, która wciąż intryguje słuchaczy – takiej, której komunikacja wymaga subtelności wykonania, które pokolenia pianistów pracowały z oddaniem.

Ciekawostki o Fryderyku Chopinie:

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie była polską i naturalizowaną francuską fizyczką i chemiczką, która prowadziła pionierskie badania nad promieniotwórczością. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która otrzymała nagrodę Nobla i jedyną kobietą, która otrzymała ją dwukrotnie, w dodatku w dwóch dziedzinach naukowych (fizyce i chemii). Ponadto była także pierwszą kobietą, która została profesorem na Uniwersytecie Paryskim.

Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie (ówczesne Królestwo Polskie). Studiowała na tajnym Uniwersytecie Latającym w Warszawie, a w wieku 24 lat wyjechała na studia do Paryża. W 1903 roku wraz ze swoim mężem Pierre’em Curie i fizykiem Henri Becquerelem podzieliła Nagrodę Nobla z fizyki z 1903 roku za rozwijanie teorii „radioaktywności”. W 1911 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie dwóch pierwiastków, polonu i radu.

Pod jej kierunkiem przeprowadzono pierwsze na świecie badania nad leczeniem nowotworów za pomocą izotopów promieniotwórczych. Podczas I wojny światowej opracowała mobilne aparaty radiograficzne do świadczenia usług RTG szpitalom polowym.

Będąc obywatelką Francji, Marią Skłodowską Curie, która posługiwała się obydwoma nazwiskami, nigdy nie zatraciła poczucia polskiej tożsamości. Uczyła córki języka polskiego i zabierała je z wizytami do Polski. Pierwszy pierwiastek chemiczny, który odkryła, nazwała polonem, po swoim rodzinnym kraju.

Ciekawostki o Marii Skłodowskiej-Curie:

Daniel Fahrenheit

Daniel Fahrenheit był fizykiem i wynalazcą. Urodził się w Gdańsku, w ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale większość życia spędził w Republice Holenderskiej i był jedną z wybitnych postaci złotego wieku holenderskiej nauki i technologii. Fahrenheit wynalazł pierwszy termometr rtęciowy, a także skalę Fahrenheita, która była pierwszą powszechnie stosowaną znormalizowaną skalą temperatury.

Fahrenheit ukończył swoje dwa pierwsze termometry do 1714 roku. Zawierały one alkohol i miały niezwykle dokładne odczyty. Termometry Fahrenheita były wysoko cenione. Z powodzeniem wykorzystywał rtęć ze względu na technikę jej czyszczenia i wprowadził stosowanie żarówek cylindrycznych zamiast kulistych. Jednak jego szczegółowa technika wykonywania termometrów nie została ujawniona przez około 18 lat, ponieważ była to tajemnica handlowa.

Ciekawostki o Danielu Fahrenheicie: