18+ BeGambleAware

Polityka Prywatności

Dzień wejścia w życie: 2/27/2020

01. Wprowadzenie

Witamy w Casino10.

Kasyno10 (“my”, ” nas” lub “nasze”) zarządza stroną https://pl.kasynopolska10.com (zwaną dalej “Serwisem”).

Nasza polityka prywatności określa zasady Twojej wizyty na https://pl.kasynopolska10.com i wyjaśnia, jak zbieramy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje, które wynikają z korzystania z naszego Serwisu.

Używamy Twoich danych do świadczenia i doskonalenia usług. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie.

Nasz Regulamin (“Regulamin”) określa wszystkie warunki korzystania z naszego Serwisu i wraz z Polityką Prywatności stanowi Twoją umowę z nami (“umowa”).

02. Definicje

SERWIS oznacza stronę https://pl.kasynopolska10.com obsługiwaną przez Kasyno10.

DANE OSOBOWE oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji, które są w naszym posiadaniu lub mogą wejść w nasze posiadanie).

DANE DOTYCZĄCE UŻYCIA to dane zbierane automatycznie albo uzyskane poprzez korzystanie z Serwisu, albo pochodzące z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania odwiedzin na stronie).

COOKIES to małe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu przenośnym).

KONTROLER DANYCH oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy administratorem Twoich danych.

PODMIOT PRZETWARZACZAJĄCY DANE (LUB DOSTAWCY USŁUG) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu kontrolera danych. Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług w celu bardziej efektywnego przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

PODMIOTEM DANYCH jest każda żyjąca osoba fizyczna, która jest przedmiotem Danych Osobowych.

UŻYTKOWNIK to osoba, która korzysta z naszego Serwisu. Użytkownik jest odpowiednikiem Podmiotu danych, który jest przedmiotem Danych Osobowych.

03. Gromadzenie i korzystanie z informacji

Zbieramy różne rodzaje informacji dla różnych celów, aby dostarczać i udoskonalać nasze usługi dla Ciebie.

04. Rodzaje gromadzonych danych

Dane Osobowe

W trakcie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu możemy poprosić Cię o dostarczenie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub do zidentyfikowania Cię (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do nich:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, powiat, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek lub wszystkich tych wiadomości od nas, klikając na link rezygnacji z subskrypcji.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub gdy korzysta z Serwisu za pomocą urządzenia przenośnego lub za jego pośrednictwem (“Dane dotyczące użytkowania”).

Dane te mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez użytkownika strony Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych z plików Cookies.

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia do monitorowania aktywności w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty, w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz udoskonalania i analizowania naszego Serwisu.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych elementów naszego Serwisu.

Przykładowe pliki cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji: wykorzystujemy pliki Cookies sesji do obsługi tego Serwisu.
 • Preferowane Pliki Cookie: Używamy Preferencyjnych Plików Cookies, do zapisywania preferencji i różnego rodzaju ustawień użytkownika.
 • Pliki Cookies służące do zabezpieczania danych: Używamy Plików Cookies zabezpieczających dla celów bezpieczeństwa.
 • Pliki Cookies marketingowe: Pliki Cookies związane z reklamą są używane do obsługi reklam, które mogą być istotne dla Ciebie i Twojej aktywności.

Inne dane

Podczas Twojego korzystania z naszego Serwisu możemy również gromadzić następujące informacje: płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane paszportowe, obywatelstwo, zameldowanie w miejscu zamieszkania i aktualny adres, numer telefonu (służbowy, komórkowy), dane o dokumentach dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, szkolenia zawodowego, umów o pracę, umów o nieujawnianiu informacji, informacje o premiach i odszkodowaniach, informacje o stanie cywilnym, członkach rodziny, numer ubezpieczenia społecznego (lub inny numer identyfikacji podatkowej), adres biura i inne dane.

05. Korzystanie z danych

Kasyno10 wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 1. do zapewnienia i utrzymania naszego Serwisu;
 2. do powiadamiania Cię o zmianach w naszym Serwisie;
 3. aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy tylko zechcesz z nich skorzystać;
 4. w celu zapewnienia obsługi klienta;
 5. gromadzenia danych analitycznych lub innych ważnych informacji w celu doskonalenia naszego Serwisu;
 6. do monitorowania użycia naszego Serwisu;
 7. do wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych;
 8. do realizacji wszelkich innych celów, dla których zostały dostarczone przez użytkownika;
 9. do wykonywania naszych obowiązków i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między nami i Tobą, włączając w to fakturowanie i pobieranie należności;
 10. do informowania Cię o stanie Twojego konta i/lub subskrypcji, włączając w to powiadomienia o wygaśnięciu i odnowieniu subskrypcji, instrukcje email, itp;
 11. do informowania Cię o nowościach, ofertach specjalnych i ogólnych informacjach o innych produktach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji;
 12. w każdym innym celu, który opiszemy, kiedy poprosimy Cię o te informacje;
 13. w każdym innym celu, za Państwa zgodą.

06. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład w przypadku, gdy będziemy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozwiązywania sporów i dochodzenia praw wynikających z umów i polityki Serwisu.

Będziemy również przechowywać Dane użytkownika do celów wewnętrznej oceny. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Serwisu lub gdy Serwis jest prawnie zobowiązany do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

07. Przekazywanie danych

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza terytorium danego regionu, województwa, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza granicami Malty i zdecydujesz się podać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, na Maltę i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie złożenie takich informacji stanowi Twoją zgodę na ten transfer.

Kasyno10 podejmie wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane są przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz że przekazywanie danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że wystąpią ku temu przesłanki, w tym dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych lub innych osobistych informacji.

08. Ujawnianie danych

Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy lub które podajesz:

 1. Ujawnienie w celu przestrzegania prawa – W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz państwowych.
 2. Transakcja biznesowa – Jeśli My lub nasze filie staniemy się przedmiotem fuzji, przejęcie lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane.
 3. Inne przypadki. Możemy również ujawnić Twoje Dane Osobowe:
 4. do naszych filii i podmiotów stowarzyszonych;
 5. kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z których usług korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności;
 6. w celu spełnienia funkcji, dla której użytkownik je przekazuje;
 7. w celu umieszczenia logo Państwa firmy na naszej stronie internetowej;
 8. w każdym innym celu wskazanym przez nas podczas przekazywania informacji;
 9. za Państwa zgodą we wszystkich innych przypadkach;
 10. jeśli uważamy, że ujawnienie informacji jest konieczne lub właściwe dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy, naszych klientów lub innych osób.

09. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowane środki do ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

10. Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszego Serwisu (“Dostawcy Usług”), świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Serwisem lub pomagania nam w badaniu sposobu użytkowania naszego Serwisu.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

11. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania użytkowania naszego Serwisu.

12. Narzędzia CI/CD

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu zautomatyzowania procesu rozwoju naszego Serwisu.

13. Działalność marketingowa

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wyświetlania reklam dla Ciebie, aby pomóc w utrzymaniu naszego Serwisu.

14. Behavioral Remarketing

Możemy korzystać z usług remarketingu do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni sprzedawcy używamy plików Cookies do informowania, optymalizacji i obsługi reklam w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty w naszym Serwisie.

15. Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link podmiotu zewnętrznego, zostaniesz przekierowany na stronę tego podmiotu. Stanowczo zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez strony lub usługi podmiotów zewnętrznych.

16. Prywatność użytkowników nieletnich

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia (“Nieletni” lub “Nieletnich”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od Nieletnich poniżej 18. roku życia. Jeśli dowiesz się, że jakiś Nieletni przekazał nam swoje Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od osób Nieletnich bez zgody ich rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

17. Referencje

Opisana Polityka Prywatności została stworzona przy użyciu PolicyMaker.io, bezpłatnej aplikacji internetowej do generowania wysokiej jakości dokumentów prawnych. Generator polityki prywatności PolicyMaker.io jest łatwym w użyciu bezpłatnym narzędziem do tworzenia doskonałego szablonu polityki prywatności dla strony internetowej, bloga, sklepu internetowego lub aplikacji.

18. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Co pewien czas możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie oraz zaktualizujemy ” dzień wejścia w życie” w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania ich na tej stronie.

19. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
Powbet
star star star star star
33 głosów
100% do 2250 PLN + 200 DS
Bonus powitalny
Twój Bonus Powitalny Tutaj
Bonus powitalny
100% do 6000 PLN + 150DS
2 głosów
Metody Wpłat
BitcoinBlikEcoPayzJetonMastercardNeosurfNetellerPaysafecardSkrillVisa
Bonus powitalny
100% do 2250 PLN + 200 DS
33 głosów
Metody Wpłat
Apple PayBitcoinBlikMiFinityNetellerPaysafecardSkrill
GORĄCA OFERTA
Bonus powitalny
100% aż do 200 PLN +200 DS
35 głosów
Metody Wpłat
Apple PayBitcoinBlikEcoPayzInteracJetonKlarnaMastercardMiFinityMuchBetterNeosurfNetellerPaysafecardPrzelewy24RevolutSkrillTrustlyVisa